Nederlands Franšais
Wettelijke bepalingen VisiDiscs

Wettelijke bepalingen

VisiDiscs verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik.

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

+32 (0)2 400 72 54

printpagina afdrukken

prijsprijsofferte aanvragen

Vraag hier een
vrijblijvende prijsofferte
aan voor het persen van CD's en DVD's of voor het kopiŰren van USB-sticks!
Vraag een vrijblijvende prijsofferte aan

Algemene wettelijke bepalingen

VisiDiscs ("VisiDiscs") behoudt zich het recht deze algemene wettelijke bepalingen en de inhoud van haar website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing hierover. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

Gebruik van deze website

VisiDiscs verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële of persoonlijke doeleinden.
Wanneer u onze bepalingen, richtlijnen en auteursrechten schendt vervalt automatisch uw recht om onze website verder te gebruiken.
We wijzen u er tevens op dat u vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer u zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften in verband met het auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid

De materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website wordt aangeboden "zoals ze zijn " zonder enige garantie op correctheid, geldigheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom.
VisiDiscs kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, de digitale gegevens die in de vorm van hulpbestanden en software in verschillende bestandsformaten worden aangeboden of uit websites die gelinkt zijn aan deze website

Copyrights foto's en afbeeldingen

De afbeeldingen en foto's die gepubliceerd zijn op deze website worden beschermd door internationale auteursrechterlijke wetten beschermd.
Ze mogen onder geen enkel voorwaarde worden gebruikt door de bezoekers van deze website.

Bronnen en licenties van de gebruikte beelden en foto's:

© copyright 1999-2003 Getty Images, Inc. All rights reserved
© copyright 2004-2005 Jupitermedia Corporation. All rights reserved
© copyright 1990-2007 Visitronics.be. All rights reserved
© copyright 2006-2007 Fotolia. All rights reserved
© copyright 2005-2007 Photos.com. All rights reserved

Auteursrechten teksten op deze website

MJK Consult nv verbiedt het gedeeltelijk of volledig hergebruik van de teksten die op deze website gepubliceerd zijn, zowel voor gebruik in traditionele offline media als voor publicatie via Internet.
Gelieve contact met ons op te nemen indien u bepaalde fragmenten wenst te gebruiken.

Algemene verkoopsvoorwaarden

U vind hier onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Links

Wanneer u hyperlinks wenst te publiceren naar onze website(s) dan verzoeken we u om ons hierover aan te schrijven via ons contactformulier.
Onderstaande richtlijnen dienen op zijn minst gerespecteerd te worden:

  • u mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met VisiDiscs
  • u mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door VisiDiscs worden aangeboden
  • de site(s) van waarop u de link(s) naar één of meerdere van de websites van VisiDiscs plaatst mogen geen inhoud bevatten die als wansmakelijk, beledigend of controversieel beschouwd kunnen worden en mogen enkel inhoud bevatten die geschikt is voor alle mogelijk leeftijdscategorieën.

Links naar externe websites

De links naar externe websites die u op onze websites kan vinden dienen enkel om u hulpvolle informatie te verschaffen over producten of diensten verwant met onze producten en diensten. Wij bieden geen garantie over de correctheid van de informatie die u op deze websites terugvindt. VisiDiscs kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie, schadelijke producten en diensten die worden aangeboden via deze externe websites. Indien u beslist deze externe web sites te bezoeken dan gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Herzieningen van de algemene wettelijke bepalingen

VisiDiscs kan op elk moment zijn wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden herzien. Gezien u door het gebruik van deze website gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden is het raadzaam geregeld deze bepalingen en voorwaarden te raadplegen.

 

digithales webdesign brussel